FOTO: Pārgājiens "Pa vilku pēdām Sedas purvā"

24.augustā laikraksts “Ziemeļlatvija” devās uz Sedas pilsētu, lai dotos pārgājienā “Pa vilku pēdām Sedas purvā”, kas notika Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta “Ceļotāju dienu” ietvaros. Tika veikti 10km pa Sedas purva teritoriju, atrastas vilku pēdas, uzzināts daudz jauna par pašu Sedas purvu un tajā notiekošo un iepazīti jauni cilvēki, kuri apzinās, ka pret dabu jāattiecas apzinīgi. 

Vairāk par Sedas purvu un kā atbildīgu attieksmi pret dabu izprot daļa sabiedrības lasiet piektdienas, 31.augusta, laikrakstā “Ziemeļlatvija”. 

Publikācija tapusi ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

20190513-1524-logo-vpr-vm-vkkf-mazs.jpg

Vides projekti