FOTO: Smiltenes meži – vieta, kur skaistumu rada daba un cilvēki

Meži Latvijā aizņem vairāk nekā pusi no valsts teritorijas un ir brīvi pieejami ikvienam, tādēļ akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) savas 20 gadu jubilejas ietvaros uzsākusi kustību “Ejam mežā”, mudinot Latvijas iedzīvotājus izmantot mežu plašo pieejamību un aicinot brīvo laiku veselīgi un aktīvi pavadīt ārpus telpām. 

LVM  darbības mērķi ir arī veidot sabiedrības saudzīgu attieksmi pret meža vidi un sniegt dabas un rekreācijas pakalpojumus no meža ekosistēmas.

Tam labs piemērs ir  LVM apsaimniekotais rekreācijas ekomežs “Smiltenes meži”, kurā atrodas arī cilvēku ļoti iecienīta atpūtas vieta – Niedrāja ezers, tāpat arī – Klievezers, Pārkalnes, Cērtenes pilskalns un citi objekti.

Aicinot sabiedrību atpūsties dabā  un radot tam piemērotus apstākļus, LVM pakāpeniski cilvēkus radina būt atbildīgiem dabas vērtību saglabāšanā, – ja redzi, ka kāds cits centies dabā skaisto un patīkamo izcelt un padarīt pieejamu citiem, tad arī rodas vēlme to novērtēt un saudzēt.

Vairāk lasiet laikrakstā “Ziemeļlatvija” 13. decembra numurā.

20191210-1610-logo-vpr-vm-vkkf.jpg

Publikācija tapusi ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

Vides projekti