FOTO: Vecpalsā un Rauzā nārsto lašveidīgās zivis

Sācies 1. oktobrī, līdz pat 31. decembrim Latvijā ir spēkā lašveidīgo zivju ieguves lieguma periods. Gaujā un tajā ietekošajās upēs iepeldējuši laši un taimiņi, lai nārstotu. 

Smiltenes novadā tādas upes ir Vecpalsa un Rauza.

Nārsta laiks atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem parasti notiek no oktobra vidus un ilgst aptuveni mēnesi, kad cilvēkiem arī speciāli rīkotos pārgājienos ir iespēja izstaigāt šo upju krastus un redzēt, kā, piemēram, Vecpalsā un Rauzā nārsto taimiņi.

Mazās Gaujas upju pietekas ir ļoti svarīgas taimiņu nārsta vietas, tāpēc ir svarīgi tās attīrīt no bebru dambjiem un upē sakritušajiem kokiem.

20191101-1025-logo-vpr-vm-vkkf-mazs.jpg

Publikācija tapusi ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. 


Vides projekti