Laimīgu jauno gadu!

Ja ģimenē nav skolas vecuma bērnu, tad  Zinību diena jeb jaunā mācību gada sākums kalendārā ir ierasta diena. Tomēr, tomēr – arī malā palicējs nevar nejust šās dienas īpašo gaisotni, rīta pusē redzot sapucējušos skolēnus ar ziediem rokās ejot uz savu mācību iestādi. Kaut arī teiciens “gladiolu un asteru svētki” jau sen ir kļuvis par klišeju, realitātē tas nezaudē savu spēku. Pietiek vien ieraudzīt mazu pirmklasnieciņu, kuram rokās ir gandrīz par viņu pašu garāka gladiola, un sajūsmināties, – cik skaisti!

Taču romantika ir viena lieta. Cita lieta ir ikdiena skolās, un gan jau ne vienu vien vecāku satrauc ziņa, ka, tuvojoties jaunajam mācību gadam, Latvijā brīvas varētu būt ap 500 pedagogu vakances.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska  plašsaziņas līdzekļiem pieļāvusi, ka pedagogu trūkums varētu kļūt par izglītības nozares pamata problēmu pēc pieciem gadiem, kad liela daļa aktīvi strādājošo skolotāju – ap 30  līdz 40 procentiem – tuvosies pensionēšanās vecumam.

Ja nozarē neienāks jauni pedagogi un netiks mainīta politika, tā varētu kļūt par akūtu situāciju, uzsvērusi ministre.

Izglītības un zinātnes ministrijai pašai vien jau būs jārīkojas un jāaicina palīgā valdība, lai šo akūto situāciju (pedagogu novecošanu un jaunas skolotāju paaudzes neienākšanu skolās) nogrieztu jau saknē, kamēr tā vēl nav izaugusi un salapojusi par varenu koku. Ziņa, ka skolas priecājas par katru kandidātu, kuram izglītība ļauj iesniegt pieteikumu skolotāja amatam, nebūt nav iepriecinoša skolēnu vecākiem, jo tieši no pedagoga personības ļoti lielā mērā ir atkarīgs tas, cik labi skolēns  apgūst mācību priekšmetu un kādu izglītību (arī dzīvesziņā) skolā saņem.

Piedevām no nākamā gada 1. septembra  Latvijas skolās (pakāpeniski pa klašu grupām) stāsies spēkā pilnveidotais, kompetenču pieejā balstītais vispārējās pamatizglītības mācību saturs.  Izglītības un zinātnes ministrija norādījusi, ka ir vajadzīga jauna mācīšanās pieeja, kas skolēnos attīstīs 21. gadsimtam svarīgās kompetences, un viņi skolā iegūtās zināšanas un prasmes spēs veiksmīgi pielietot dažādās dzīves situācijās. Skolām būs lielāka brīvība un vienlaikus lielāka atbildība mācību darba plānošanā. Tātad pedagogu loma bērnu mācīšanā tikai nostiprināsies. Ņemot vērā, ka  faktiski kompetenču pieeja mācību saturā ir eksperiments, jo uzsvērtie ieguvumi ir   teorija, ko prakse vēl nav apstiprinājusi, skolām turpmākie mācību gadi būs izaicinājumu laiks, un kontekstā ar jau pieminētajām  pedagogu vakancēm arī grūts laiks.

Lai izdodas grūtības pārvarēt sekmīgi, lai pedagogiem jaunais mācību gads ir radošs, lai pietiek spēka, veselības, enerģijas un dzīvesprieka, bet skolēniem – vēlmes mācīties un ņemt pretī zināšanas, ko viņiem dod skolotāji! Laimīgu jauno mācību gadu!

Viedokļi