MUMS RAKSTA: Drukātā “Ziemeļlatvija” palīdz pārciest ārkārtas situāciju

Uz jautājumu, kā pārcieš ārkārtas situāciju, viena no atbildēm skan: ‘Lasu drukāto presi un grāmatas”. Tāpat kā es arī deviņdesmit gadīgā politiski represētā Līvija Kalēja ar nepacietību ik darbdienu gaida drukāto presi. Gaida arī Ziemeļlatviju otrdienās un piektdienās. Atver avīzi un uzzina, ko jaunu, interesantu un nezināmu. Ar avīzi ļaudis dalās cits ar citu.

Drukātā prese vēl joprojām lielai sabiedrības daļai, tajā skaitā politiski represētajiem ļaudīm, ir svarīgs uzziņas avots. Arī Ziemeļlatvija rūpējas par to, lai mēs zinātu, kas notiek. Lasītājus un žurnālistus saista atgriezeniskā saite. 

Tāpēc ārkārtas situācijā “ziniet, ka neesiet vieni. Jums ir sava mīļā Ziemeļlatvija”. Tā raksta žurnāliste Santa Sinka rakstā “Gribas zināt, kā jums klājas” 7.aprīļa Ziemeļlatvijā.

Paldies Ziemeļlatvijai, ka ārkārtas situācijā ir kopā ar mums. 

Viedokļi