Pārskati mēdz būt interesanti

Sveiciens saulainajā maijā! Šajās dienās vairāk gribas būt ārpus mājas un baudīt saulīti tāpat kā jums. Tāpēc, iespējams, neesat pamanījuši Smiltenes novada Pašvaldības policijas publicēto pārskatu par Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības attīstības plāna 2019.‒2025. gadam īstenošanu 2020. gadā. Ar interesi izlasīju to no pirmā līdz pēdējam teikumam. Kopumā pašvaldības policijas darbu novadā tiešām var vērtēt pozitīvi, jo, dzīvojot Smiltenē 33 gadus, sabiedriskā kārtība ir krietni uzlabojusies. Policija diendienā ir redzama patrulējot ielās, kas jau primāri rada drošības sajūtu. Kad augu es, ļoti pietrūka viņu klātbūtnes atsevišķās situācijās. Tāpat kā videonovērošanas kameru pārklājuma. Ja nekļūdos, tas bija 2009. gads, kad man uz bruģētā celiņa starp bērnu rotaļlaukumu un skeitparku no aizmugures uzbruka vīrietis. Apgaismota vieta, tuvu centram, turpat blakus pie staba bija piestiprināta videonovērošanas kamera, kā vēlāk izrādījās ‒ butaforija. Protams, uzbrucēju neatrada.

Publicētajā pārskatā kapacitātes uzlabošanas sadaļā bija minēts par videonovērošanas sistēmu papildināšanu. Šajā gadā tiks iegādātas divas ķermeņa kameras (droši vien ar to domāts ‒ pie ķermeņa piestiprināmas), kā arī pārvietojama videonovērošanas sistēma un planšetdators. Bet, kas mani pārsteidza ‒ kaut kad ir (vai bija) plānota arī videonovērošanas sistēmas butaforiju iegāde. Te, protams, prasītos plašāks komentārs no policijas puses, kādiem nolūkiem. Bet, izlasot ko šādu, gribas teikt ‒ vai tiešām. Man sirds toreiz sāpēja par to butaforiju un vēl vairākus gadus bija bail pa vakariem uz ielas iziet, somā nēsāju piparu gāzes baloniņu. Joprojām bieži atskatos. Tas bija traumējoši. Cerams, ka tagad butaforiju neviens nav plānojis iegādāties, lai uzstādītu kādā sabiedriskā vietā. Tas būtu tas pats, kā cilvēka vietā izvēlēties piepūšamo lelli. Vizuāli varbūt pievilcīga un pamanāma, bet lietderīgums nekāds.

Vēl pašvaldības policijas pārskatā interesanti bija izlasīt iedzīvotāju aptaujā izteiktos novērojumus, nepatiku un ierosinājumus. Iedzīvotāju iesaiste un veltītais laiks ir brīnišķīgs, jo tieši viņi par savu vietu (pagastu, pilsētu, tās daļu) zina vislabāk. 

Cilvēkus Smiltenes novadā satrauc, lūk, šādas lietas: “Vakaros un vasarās jaunieši pagastu centros ālējas ar automašīnām, tajā brīdī pietrūkst uzraugošo dienestu; meža ceļos netālu no pilsētas, parkos, Silvā, pie ūdeņiem, pie Niedrāja būtu jāpievērš lielāka uzmanība jauniešu un alkohola mīļu auditorijai; Blomes pagasta centrs pārvērties par pienotavas auto stāvlaukumu. Vai tiešām uzņēmums pats nav spējīgs izbūvēt savu stāvlaukumu savā īpašumā? Ja vajadzīgs ir piebraukt pie pagasta vai feldšerpunkta, nav kur novietot mašīnu; posmā Gulbene–Ķeņģi–Smiltene netiek ievērots ātrums un tiek radītas bīstamas situācijas; Variņu pagastā bieži novērojami agresīvi autobraucēji un miera traucētāji vakaros; nelegālas atkritumu izmešanas ārpus apdzīvotām teritorijām (Saltupu mežs), atkritumu kurināšana pagalmos.”

Pašvaldības policijai novēlu turpināt iesākto darbības virzienu, kā arī būt redzamiem ne tikai ielās, bet biežāk arī virtuālajā vidē, regulārāk publicējot paveikto un plānoto.

Viedokļi