Savējos vai svešos?

Pēdējo mēnešu laikā esmu uzklausījusi daudz viedokļu un arī pati domājusi par to, kā pašvaldības rīko iepirkumus un kādiem tiem vajadzētu būt. Zinot manu iestāšanos par to, ka Smiltenes novada pašvaldībai iepirkumu “Audiovizuālo darbu veidošana un pārraidīšana 2021. gadā” vajadzēja veidot   tā, lai atbalstītu vietējos uzņēmējus Evitu Ūdri un Jāni Ūdri (“STV Studija”) kā sava darba profesionāļus un sava novada patriotus, man tika uzdots jautājums, – vai tad es neesmu par godīgu konkurenci un atklātu konkursu.

Pirmkārt, jēdziens “godīga konkurence iepirkumos” ir tāds stiepjams, ar dubultmorāles piegaršu. Otrkārt, atbildēju, ka esmu par to, lai savas pašvaldības iepirkumos uzvar sava novada uzņēmumi, ja vien tie ir augsta līmeņa profesionāļi savā jomā. Uzņēmuma speciālistiem būtu darbs pašiem savā novadā, viņu maksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis papildinātu savas pašvaldības budžetu. To visu vajadzētu sakārtot valstiskā līmenī, atļaujot iepirkuma nolikumā iekļaut kritēriju “priekšroka vietējiem”. Uz to uzklausīju pretargumentu, – ja visas pašvaldības šādi rīkotos, tad mūsu novada uzņēmumiem nebūtu pasūtījumu citos novados, jo arī tur lobētu savējos. 

Tomēr es tikai priecājos, ja novadā, kurā dzīvoju, iepirkumos uzvar vietējie uzņēmēji. Smiltenes novadā ir daudz uzņēmumu – gan lielo, gan vidējo, gan mazo –,  ar kuriem varam pamatoti lepoties un, kuriem pateicoties, Smiltene ir atzīta par reģionālās attīstības centru.“Iespējams, ka latviskā vide, ko okupācijas gados izdevās saglabāt Smiltenē, padomju varai neļāva iznīdēt uzņēmējdarbības garu smilteniešos tik lielā mērā kā daudzviet citur. Jaunajos apstākļos šeit gan uz veco uzņēmumu pamata, gan pilnīgi no jauna sāka veidoties veiksmīgi uzņēmumi, pateicoties kuriem nelielā Smiltene pēc tajā radītās pievienotās vērtības uz vienu iedzīvotāju (6,5 tūkst. eiro) apsteigusi lielāko daļu Latvijas pilsētu,” uzsvērts pašvaldības profilā “Apvienotais Smiltenes novads”, kas tika sastādīts, novadu reformu gaidot.

Arguments, ka iepirkums stāstā par “STV Studiju” bija jārīko, lai pašvaldība ietaupītu budžeta naudu, īsti nav vietā, – tad jau pašvaldībai pilnīgi katrs eiro līdz šim būtu bijis jāizdod ļoti apdomīgi. Vai tā ir? To var pārbaudīt jaunā Smiltenes novada lēmējvara pēc
1. jūlijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Un vēl – ne vienmēr lētākais ir labākais.

Tikmēr cilvēki sociālajos tīklos jau ironizē, ka Smiltenes novada dome, piemēram, griezto ziedu, puķu pušķu un kompozīciju iegādei iepirkumā šim gadam atvēlējusi, maksimums, 40 500 eiro, un brīnās par tādu izšķērdību, – ja sadalītu visas šīs ziedu izmaksas uz Smiltenes iedzīvotāju skaitu, tad sanāktu gandrīz katram iedzīvotājam pa ziedam. Vai ziedi pašvaldībai ir akūtas nepieciešamības lieta vai tomēr ir svarīgāki mērķi, kam atvēlēt naudu.

Viedokļi